ads g2gbet ads ads
The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.1-40

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep 1-40

เรื่องย่อ  The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย ความสุขของซิ่งฝู เรื่องราวของหญิงสาวชื่อซิ่งฝู เพราะเกิดเรื่องในวันแต่งงานทำให้เธอมีปัญหากับผู้นำหมู่บ้านว่านซานถัง จึงถูกเขาตอบโต้ด้วยการจัดสรรที่ดินทำการเกษตรไปทำเป็นโรงงานเคมี เธอได้ปกป้องที่ดินของเธอด้วยความกล้าหาญจนสามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้น สุดท้ายซิ่งฝูถูกบีบคั้นให้เธอต้องย้ายไปทำงานในเมือง เธอได้เรียนรู้สิ่งต่างๆและได้นำความรู้ที่เล่าเรียนมาจากเพื่อนในสำนักทนาย มาช่วยเหลือชาวบ้านเพื่อปกป้องสิทธิทางกฎหมายและผลประโยชน์ของเกษตรกร 

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.1-40

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.1

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.2

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.3

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.4

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.5

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.6

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.7

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.8

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.9

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.10

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.11

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.12

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.13

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.14

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.15

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.16

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.17

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.18

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.19

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.20

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.21

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.22

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.23

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.24

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.25

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.26

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.27

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.28

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.29

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.30

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.31

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.32

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.33

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.34

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.35

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.36

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.37

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.38

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.39

The Story of Xing Fu (2022) ซับไทย Ep.40

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

Dayoffseries ดู ซีรีย์ เกาหลี ซีรีย์ จีน ซีรีย์ ซับไทย พากย์ไทย เรื่องย่อซีรีย์ Korean Chinese Drama Sub Thai ออนไลน์ ฟรี ใหม่ล่าสุด ย้อนหลัง 2023

Top