ads g2gbet ads ads
Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.1-61

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep 1-61

เรื่องย่อ  Palace of Devotion (2021) ซับไทย จอมนางแห่งวังหลัง เรื่องราวของ หลิวอีซึ่งเป็นเด็กกำพร้าเดินทางไปเมืองหลวงไคเฟิงและได้สบตากับจ้าวเหิงในเวลาต่อมา แม้ว่าเธอจะเป็นนางบำเรอ แต่ Liu E ก็เข้าใจเรื่องของรัฐและมักจะคุยเรื่องการเมืองกับ Zhao Heng ประเพณีนี้ยังคงดำเนินต่อไปเมื่อเขาขึ้นเป็นจักรพรรดิในปีค. ศ. 997 หลิวอีได้รับตำแหน่งจักรพรรดินีหลังจากรับบุตรชายของสนม (ต่อมาคือจักรพรรดิเหรินจง) และดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ของราชวงศ์ซ่งในช่วงสองปีสุดท้ายของการครองราชย์ของสามี หลิวอีจะยังคงปกครองต่อไปจนกว่าเธอจะเสียชีวิตในอีกสิบสองปีต่อมาในปีค. ศ. 1033 

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.1-61

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.1

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.2

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.3

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.4

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.5

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.6

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.7

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.8

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.9

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.10

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.11

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.12

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.13

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.14

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.15

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.16

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.17

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.18

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.19

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.20

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.21

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.22

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.23

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.24

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.25

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.26

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.27

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.28

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.29

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.30

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.31

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.32

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.33

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.34

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.35

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.36

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.37

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.38

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.39

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.40

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.41

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.42

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.43

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.44

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.45

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.46

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.47

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.48

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.49

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.50

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.51

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.52

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.53

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.54

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.55

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.56

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.57

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.58

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.59

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.60

Palace of Devotion (2021) ซับไทย Ep.61

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

Dayoffseries ดู ซีรีย์ เกาหลี ซีรีย์ จีน ซีรีย์ ซับไทย พากย์ไทย เรื่องย่อซีรีย์ Korean Chinese Drama Sub Thai ออนไลน์ ฟรี ใหม่ล่าสุด ย้อนหลัง 2023

Top